Pwyllgor Craffu Gwasanaethau dogefnnau , 15 Tachwedd 2012