Pwyllgor Craffu Gwasanaethau dogefnnau , 13 Medi 2012