Pwyllgor Craffu Gwasanaethau dogefnnau , 31 Gorffennaf 2012