Pwyllgor Craffu Gwasanaethau dogefnnau , 7 Mehefin 2012